กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข
อำเภอเมือง ชลบุรี 20131

Research and Innovation Administration Division Burapha University 169 Long-hard Bangsaen Rd., Saensuk, Mueang Chonburi, 20131 THAILAND