หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) มหาวิทยาลัยบูรพา ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาการพัฒนาธุรกิจ แก่ผู้ประกอบการระดับ Spin-Off น้ำมันนวดสารสกัดจากมะกรูด แบรนด์ณฐมน
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) มหาวิทยาลัยบูรพา ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาการพัฒนาธุรกิจ แก่ผู้ประกอบการระดับ Start up น้ำจิ้มสุกี้ แบรนด์โฟพ๊อต